https://player.v.news.cn/api/v1/getPlayPage?uuid=1_2bc71bd967c24646b05c3b608b6a3a6f&vid=fba355d5753ea4893f7f6e673a93af98&playType=0

国务院联防联控机制2月28日15时在北京国二招宾馆(北京市西直门南大街6号)东楼三层中会议厅召开新闻发布会,介绍新冠肺炎的防控和治疗有关情况。

< >

< >

https://www.gov.cn/xinwen/xw_zb/lf/lflk_rl2020/documents.json
https://www.gov.cn/xinwen/xw_zb/lf/lflk_rl2021/documents.json
https://www.gov.cn/xinwen/xw_zb/lf/lflk_rl2022/documents.json
https://www.gov.cn/xinwen/xw_zb/lf/lflk_rl2023/documents.json